Occupy !


Constituante.be

Burgercollectief tegen Soberheid

Class Action ! · Democratie Deblokkeren


─▶ Ik schrijf me in

Meer informatie ?
Contacteer ons.

Partagez ça !
Envoyez à vos amis
Follow Us


Wat is het doel
van de Volksvergaderingen ?


De laatste 3 jaar bevinden de Euro en de EU zich in een impasse.

En ook al worden er veel nieuwe maatregelen genomen door de supranationale instellingen, het ECB, de EU en het IMF, soms “bazooka-maatregelen” genoemd, deze maatregelen blijken zonder fundamenteel resultaat. Integendeel, de recessie zet zich door. Deze soberheidspolitiek, gekozen zonder het volk, is bezig zowel de staten als de bevolking te ondermijnen.

Wat België betreft, als goede Europese leerling heeft het de nieuwe instellingen (ESM) geïnstalleerd en is het begonnen met het toepassen van de nieuwe maatregelen waarover de EU heeft beslist. Inderdaad, op 9 juli laatstleden werd in het Belgisch Staatsblad de installatie van het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) gepubliceerd.

Dit verdrag werd in het artikel « Deux Traités pour un coup d’état européen », geanalyseerd door Raoul-Marc Jennar, expert in de internationale en Europese politiek, als zijnde een soort van IMF, gedirigeerd door een raad van ministers van financiën, “gouverneurs” genaamd. Het is schijnbaar een staat binnen de staat: het is onafhankelijk van het Europese Parlement en van de nationale Parlementen, zijn archieven en lokalen zijn onschendbaar en het kan geen voorwerp zijn van vervolging.


●   Article 35 – Immuniteiten van personen

1. In het belang van het ESM genieten de voorzitter van de Raad van gouverneurs, gouverneurs, plaatsvervangend gouverneurs, bewindvoerders, plaatsvervangend bewindvoerders, alsmede de directeur en andere personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging voor wat zij in hun officiële hoedanigheid hebben gedaan en genieten zij onschendbaarheid wat hun officiële papieren en documenten betreft.


Wat betreft het andere Verdrag, met de zogenaamde “Gouden Regel”, dat zal wel of niet goedgekeurd worden in de komende weken door de stemmen van onze parlementairen, in onze verschillende Parlementen.

In dit verdrag dat voluit heet ‘Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie’ wordt voorzien dat de zogenaamde ‘Gouden Regel’ in de grondwetten wordt ingeschreven!

Over de twee verdragen schrijft R-M Jennar: “Deze twee verdragen zijn nauw verbonden. Ze versterken elkaar in een overdracht van macht en verlies van soevereiniteit, en maken op die manier een totaal financieel en budgettair onder voogdij plaatsen mogelijk van de Staten en de bevolking.”

Anders gezegd, onze vertegenwoordigers zullen in de weken die komen kiezen om deze financiële en budgettaire politiek wel of niet voor decennia in de grondwet te verankeren !!!!!!!

Het is een politiek die zich onderwerpt aan de “financiële markten” om de munt te “redden”, maar die de Europese volkeren niet beschermt, en die de macht van onze politieke vertegenwoordigers tot nul reduceert, met hun medeplichtigheid.

De volksvergaderingen van www.constituante.be zullen iedereen, alle inwoner van de regio’s en gewesten van het land, toelaten om zich te positioneren tegenover de verschillende initiatieven die al werden genomen in Europa met betrekking tot de eis voor een referendum of volksraadpleging met als doel het teruggeven van de soevereiniteit aan het volk. 


Welkom! !

De Volksvergadering laat u toe om te debatteren en te stemmen via een volksraadpleging (binnen de vergadering). De tegengestelde adviezen van de uitgenodigde experten laten u toe om geïnformeerd voor of tegen positie te kiezen. Uw deelname aan deze Volksvergadering en aan deze stemming steunt de vraag van de regionale parlementairen om een volksraadpleging te organiseren over het Soberheidsverdrag. De volksvergaderingen hebben als doel om onze regeringen te overtuigen om zelf een volksraadpleging te organiseren.Download 2 Bezuinigingen Verdrag

Volledige tekst van het Soberheid Verdrag

Volledige tekst het ESM Verdrag

Schrijf ● Constituante BE Belgique